Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
  sobota 10 października 2015  
  tytul
tresc
 
  kolejność
 
   
   
 
 
Krajowa Wystawa Młodych - Szczecin 2015


karta zgłoszeń:
wystawa_szczecin_2015-karta_zgłoszen.pdf

regulamin:
wystawa_szczecin_2015-regulamin.pdf
11-09-2015  
 
 
 
 
28 wystawa EE (Metz 2015) - informacje
W dniach 13-15 listopada we Francji w miejscowości Metz odbędzie się 28 wystawa EE. Tradycyjnie na wystawie zaprezentują swoje zwierzaki wszystkie sekcje tj. hodowcy drobiu, gołębi, ptaków ozdobnych, królików i świnek morskich. Zgłoszenia na specjalnych formularzach zgłoszeniowych dla każdej sekcji należy przesłać do organizatora za pośrednictwem Kol. Zdzisława Borawskiego.
04-08-2015
 
 
 
 
Informacja dotycząca zamawiania obrączek i znaczków na rok 2015
W dziale "druki do pobrania - publikacje Zarządu" znajdują się:

- formularz zamawiania obrączek na rok 2015
- formularz zamawiania znaczków na rok 2015 (króliki)

Zapraszamy do pobierania.
05-11-2014
 
 
 
 
Komunikat Sekcji ds Drobiu
W dniu 25.09.2015 został uaktualniony wykaz nazw ras drobiu oraz wielkości obrączek. Wykaz został opracowany na podstawie Wzorców Rasowych i wykazu federacji EE. Prosimy o zapoznanie się z nazewnictwem obowiązującym w strukturach PZHGRiDI oraz zmianami dotyczącymi rozmiarów obrączek.
  
Przewodniczący Sekcji ds Drobiu
Paweł Jęczmionka
06-10-2015  
 
 
 
 
Zaproszenie na zebranie prezesów
Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza organizuje zebranie prezesów wszystkich organizacji należących do Polskiego Związku.

Zebranie odbędzie się w dniu 06 września br. o godz. 10.00 w Andrespolu - Hotel Hades ul. Rokicińska 104.

Szczegóły zebrania w załączonym zaproszeniu.
17-08-2015
 
 
 
 
28 wystawa EE (Metz 2015) - zgłoszenie
Dnia 31 sierpnia upływa termin dostarczenia zgłoszeń na Wystawę Europejską w Metz.

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać pocztą na następujący adres:

Zdzisław Borawski
ul. Żabie oczko 6,
05-822 Milanówek

Możliwe jest też przesłanie zgłoszenia mailem na adres: zdzislaw@borawski.com.pl. Pieniądze można przekazać osobiście lub przelewem. W celu dokonania przelewu proszę o kontakt telefoniczny, aby uzgodnić rodzaj waluty PLN lub EUR i kwotę.
Nr tel. 601 21 49 94 .
14-08-2015
 
 
 
 
Szkolenie sędziów organizowane przez Federację Europejską (EE)
Tegoroczne szkolenie sędziów gołębi i drobiu przygotowują koledzy z Francji.  Odbędzie się ono w dniach 18-20 września w miejscowości Saint Avold. Ogólny program spotkania przedstawia się następująco:
12-06-2015
 
 
 
 
Spotkanie ogólne przedstawicieli wszystkich krajów stowarzyszonych w Federacji Europejskiej
W spotkaniu, które odbyło się w dniach 13-17 maj 2015 w Metz we Francji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sekcji (drób, gołębie, ptaki ozdobne, króliki i świnki morskie) z krajów stowarzyszonych w EE, tym razem było to 157 osób, w tym  delegacja z Polski. Delegacji polskiej przewodniczył prezes Zarządu Głównego Polskiego  Związku Jan Pajka.
11-06-2015
 
 
 
 
28 WYSTAWA EE
W dniach 13-15 listopada we Francji w miejscowości Metz odbędzie się 28 wystawa EE. Tradycyjnie na wystawie zaprezentują swoje zwierzaki wszystkie sekcje tj. hodowcy drobiu, gołębi, ptaków ozdobnych, królików i świnek morskich. Zgłoszenia na specjalnych formularzach zgłoszeniowych dla każdej sekcji należy przesłać do organizatora za pośrednictwem Kol. Zdzisława Borawskiego.
11-06-2015
 
 
 
 
Zaproszenie na Zjazd Delegatów
Zarząd  Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobnego Inwentarza  z  siedzibą w Tarnowie zwołuje, zgodnie ze Statutem § 14 pkt 3 , Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów na dzień 28 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 - w pierwszym terminie lub o godz. 10.15 - w drugim terminie.

Zjazd  odbędzie  się w  Restauracji  Villa  Cyganeria,  adres:  Skaryszew  ul. Piaseckiego 11 (ca 10 km od Radomia ).

Zobowiązuje się Zarządy Organizacji Członkowskich do zawiadomienia o terminie, miejscu porządku obrad  i delegowanie na Zjazd swoich Delegatów. Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone Delegatom w dniu Zjazdu po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Uchwalenie „Regulaminu obrad”.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego, dwóch Sekretarzy, dwóch Mężów Zaufania.
6.  Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
7.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Związku za rok 2014 .
8.  Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014..
9.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2014.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Głosowanie nad uchwałą o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2014.
14. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2014.
15. Sprawy  bieżące i różne .
16.. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU PZHGRiDI
Jan Pajka


Załączniki:
1. Regulamin obrad Zjazdu
2. Lista delegatów poszczególnego Członka


Otrzymują:
1. Zarządy Członków Związku      
2. Członkowie statutowych  władz Związku.
3. Zaproszeni goście.
4. a/a

W załączeniu plik pdf
zjazd_walny_2015-zaproszenie.pdf
31-05-2015  
 
 
 
 
Wykaz kolorów obrączek drobiu obowiązujących w PZHGRiDI od roku 2001-2018
2001 - zielony
2002 - szary
2003 - biały
2004 - czarny
2005 - żółty
2006 - niebieski
2007 - zielony
2008 - szary
2009 - biały
2010 - czarny
2011 - żółty
2012 - niebieski
2013 - zielony
2014 - szary
2015 - biały
2016 - czarny
2017 - żółty
2018 - niebieski

Opracowano według wykazu Federacji EE
31-03-2015  
 
 
 
post nieprzeczytany post przeczytany post przyczepiony
 
 
1 2 3 ... 25